POWÓT DO STRONY SEKCJI

SEKCJA ORION SIATKÓWKA

Zasady organizacji i uczestnictwa w spotkaniach


JAKI MAMY CEL?

Celem sekcji ORION – siatkówka jest organizowanie spotkań tęczowej, męskiej siatkówki w przyjaznej atmosferze akceptacji, szacunku i zaufania. Sekcja ORION – siatkówka jest częścią Klubu Sportowego ORION.


KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?

Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu na dwóch boiskach, według poniższego porządku. Terminy poszczególnych treningów ogłaszane są na początku każdego miesiąca.


PONIEDZIAŁEK

Boisko A: trening grupy zaawansowanej lub średniozaawansowanej
Boisko B: gra integracyjna dla chętnych osób (niezależnie od poziomu) lub gra grupy zaawansowanej

ŚRODA

Gra integracyjna niezależnie od poziomu. Jeżeli zgłosi się odpowiednio duża liczba osób to rozdzielamy graczy według poziomów na 2 boiska.

PIĄTEK

Boisko A: trening grupy średniozaawansowanej lub początkującej
Boisko B: gra integracyjna chętnych osób (niezależnie od poziomu) lub możliwość rozegrania sparingu między drużynami ORION-siatkówka lub z drużynami spoza ORION-siatkówka.


Grupa zaawansowana. Grupa przeznaczona jest dla osób, które już grały w siatkówkę, znają podstawowe techniki gry, sposób poruszania się po boisku i mają ambicje tworzyć regularną drużynę, rywalizując z innymi drużynami na poziomie B i B+.

Celem treningów grupy jest doskonalenie umiejętności siatkarskich i tworzenia stałej drużyny poprzez nadzór trenerski, rozgrywanie meczów treningowych przestrzegając wszystkich przepisów gry w siatkówkę, spotkania sparingowe z zaproszonymi drużynami.

Treningi z trenerką odbywają się 3 razy w miesiącu (3 poniedziałki), natomiast 1 w miesiącu (1 poniedziałek) odbywa się sama gra bez trenerki. Terminy poszczególnych spotkań ogłaszane są na początku każdego miesiąca. Trening rozpoczyna się wspólną rozgrzewką, prowadzoną przez trenerkę lub jednego z uczestników, po rozgrzewce następuje ćwiczenie umiejętności siatkarskich, spotkanie kończy się rozegraniem meczu.
Grupa średniozaawansowana Grupa przeznaczona jest dla osób grających na poziomach C, C+ i B-, które mają podstawowe umiejętności siatkarskie oraz znają sposób poruszania się po boisku. Treningi grupy mają na celu ćwiczenie umiejętności siatkarskich poprzez nadzór trenera, rozgrywanie meczów we własnym towarzystwie przestrzegając większości przepisów gry w piłkę siatkową. Treningi z trenerką odbywają się 3 razy w miesiącu: 1 poniedziałek i 2 piątki.

Terminy poszczególnych treningów ogłaszane są na początku każdego miesiąca. Treningi rozpoczyna się wspólną rozgrzewką prowadzoną przez trenera, po rozgrzewce następuje ćwiczenie umiejętności siatkarskich, spotkanie kończy się rozegraniem meczu.
Grupa przeznaczona jest dla osób początkujących, które dawno lub ogóle nie grały w siatkówkę i potrzebują ćwiczeń w zakresie podstawowych umiejętności siatkarskich oraz sposobu poruszania się po boisku. Treningi grupy mają na celu zapoznanie się z przepisami i technikami gry w siatkówkę, ćwiczenie umiejętności siatkarskich poprzez nadzór trenera, rozgrywanie meczów we własnym towarzystwie przestrzegając części wybranych przepisów gry w piłkę siatkową.

Treningi odbywają się w wybrane piątki miesiąca. Terminy poszczególnych treningów ogłaszane są na początku każdego miesiąca. Treningi rozpoczyna się wspólną rozgrzewką prowadzoną przez trenera, po rozgrzewce następuje ćwiczenie umiejętności siatkarskich, spotkanie kończy się rozegraniem meczu.ZASADY UCZESTNICTWA

W trakcie spotkania obowiązują zasady przyjaznej rywalizacji sportowej. Wspieramy się i motywujemy, do wspólnego ulepszania umiejętności siatkarskich. Zakazane jest używanie obraźliwego języka, mowy nienawiści. W trakcie meczu należy stosować zasady gry fair play, a także zachować wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec kontuzjom.

Jeżeli decydujesz się na dołączenie do naszych spotkań, upewnij się, że Twój stan zdrowia na to pozwala. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia w trakcie spotkania, zgłoś to natychmiast innej osobie. Zwracaj też uwagę na stan zdrowia i bezpieczeństwo innych podczas wykonywanych ćwiczeń. Po wejściu do budynku należy zakryć usta i nos oraz zdezynfekować dłonie. W trakcie spotkania nie musimy zakrywać ust i dłoni, jednak wskazana jest dezynfekcja dłoni od czasu do czasu. Osoby przechodzące Covid-19 lub będące na kwarantannie nie mogą brać udziału w spotkaniach.

Uczestnicy obowiązkowo powinni posiadać strój sportowy (koszulka, spodenki, buty). Ważnym elementem stroju są buty, które odpowiednio dobrane zmniejszają ryzyko kontuzji. W hali nie sprawdzą się zwykłe buty sportowe, ani tym bardziej typowe buty do biegania. Buty do gry muszą być dostosowane do poruszania się po hali oraz szybkich akcji, wyskoków oraz podbiegów. Za odpowiednią przyczepność podczas startu i hamowania odpowiadają podeszwy. Nie mogą być zbyt miękkie (powodują niestabilność kostki) ani zbyt twarde (gra w nich będzie niekomfortowa, będą powodować poślizgi podczas wyskoków). Zaleca się również korzystanie z nakolanników. Na każdy trening uczestnicy przynoszą piłki do siatkówki (w miarę możliwości, jeśli posiadają). W trakcie pandemii warto zabrać środek do dezynfekcji rąk.

W miejscu spotkań, są dostępne szatnie z prysznicami. Szatnia  jest zamykana na klucz, który pobiera z recepcji pierwsza osoba, która zjawia się na miejscu. Osoba ta zamieszcza także informację o numerze przydzielonej nam szatni w grupie na Messengerze. Organizatorzy spotkań nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Po zakończeniu treningu należy upewnić się,
że pozostawiona ona zostanie w czystości.

W trosce o zachowanie bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

 • uczestnicy treningów stawiają się punktualnie, ubrani są w strój sportowy (obuwie, odzież), bez zbędnych dodatków (np. zegarek na rękę, żucie gumy),
 • uczestnictwo w treningach pod wpływem alkoholu lub używek oraz ich spożywanie jest zabronione,
 • wszyscy uczestnicy obowiązkowo wykonują pełną rozgrzewkę i trenują równo z innymi uczestnikami, 
 • w trakcie treningów, podając piłkę innemu zawodnikowi przekazujemy ją po podłodze (nie rzucamy, nie kopiemy piłki),
 • nie wykonujemy innych ćwiczeń niż te, które wyznaczył trener/trenerka lub osoby prowadzące,
 • składy drużyn rozgrywanych meczów są wyznaczane przez trenera/trenerkę lub osoby prowadzące,
 • wszelkie uwagi dotyczące treningów kierujemy po zakończonym treningu do trenera/trenerki lub osób prowadzących,
 • do kosztu udziału w treningu wlicza się wynagrodzenie dla trenera/trenerki.

Nieuzasadniona nieobecność na spotkaniach przez przynajmniej 3 miesiące od czasu ostatniego uczestnictwa, a także nieprzestrzeganie zasad zachowania podczas spotkania, mogą prowadzić do wykluczenia ze spotkań i grupy „ORION – siatkówka”.

SPARINGI

Członkowie ORION – siatkówka mogą wykorzystać boiska do rozegrania sparingów między drużynami ORION – siatkówka lub z drużynami spoza ORION – siatkówka. Głównym dniem do rozegrania springów są piątki. O planowanym sparingu należy poinformować co najmniej jeden dzień przed publikacją posta. Koszt udziału za jedną osobę spoza ORION – siatkówka to 12 zł.


ZAPISY I REZYGNACJE

Aby uczestniczyć w spotkaniach siatkarskich (treningach lub grze) należy wcześniej zapisać się w formie komentarza do zamieszczonego posta, odnoszącego się do danego spotkania na grupie FB “ORION – siatkówka”. Oprócz siebie, można zapisać maksymalnie 1 osobę. W przypadku spotkań poniedziałkowych publikacja posta z zapisami następuje w sobotę rano, dla środy we wtorek rano, a dla piątku w czwartek rano.

Limity na dane spotkanie opisane są każdorazowo w poście. Jest to z reguły 14 osób na 1 boisko. Po wypełnieniu limitu, automatycznie rozpoczynają się zapisy na listę rezerwową. W sytuacji rezygnacji osób z pierwszej 14-tki, do gry wchodzą osoby z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

Odwołanie udziału w spotkaniu może nastąpić do godziny 12:00 dnia, w którym odbywa się spotkanie. W przypadku nieterminowego odwołania swojego udziału w zajęciach, uczestnik ponosi koszt stanowiący 50% jednorazowej opłaty za udział w danym spotykaniu (grze lub treningu – koszt sali i trenera/ki). Odwołując udział należy umieścić osobny komentarz pod postem informujący o rezygnacji oraz poinformować osobę koordynującą o rezygnacji.

Nowe osoby zapraszamy po raz pierwszy na grę integracyjną w piątki, lub wyjątkowo w środy, gdy są jeszcze wolne miejsca (wtedy zapisy w środę od godz. 12.) Po pierwszej grze Zarząd Orion Poznań ustala przydział do konkretnej grupy zaawansowania oraz dołącza uczestnika do grupy facebookowej „ORION – siatkówka” oraz do grupy na Messengerze.KOSZTY UDZIAŁU

Za udział w zajęciach obowiązuje opłata w formie składki. Składka naliczana jest po każdym miesiącu, w którym odbywają się spotkania. W ramach składki uwzględnia się:

 • opłaty związane z wynajmem obiektu sportowego oraz obsługę spotkania (wysokość jednorazowej opłaty zależna jest od liczby uczestników biorących udział w danych spotkaniach i nie jest mniejsza niż 10 zł i nie jest wyższa niż 15 zł. Wysokość składki jest zaokrąglana wzwyż do pełnych złotych),
 • opłaty za udział w treningach prowadzonych przez trenerów,
 • opłaty za nieterminowe odwołanie udziału w zajęciach.

W przypadku opłat za udział w treningach prowadzonych przez trenera jednorazowa opłata uzależniona jest od liczby uczestników obecnych podczas danego treningu. W tym przypadku uczestnicy treningów ponoszą jednorazową opłatę proporcjonalną do liczby uczestników biorących udział w danym treningu (wysokość opłaty jest zaokrąglana wzwyż do pełnych złotych). Podstawę do naliczania proporcjonalnej opłaty stanowi całkowity koszt prowadzenia treningu przez trenera (150 zł) oraz wynajem sali.

Nowe osoby za udział w pierwszym spotkaniu ponoszą opłatę wpisową 15 zł niezależnie od liczby uczestników. Udział w kolejnych spotkaniach jest rozliczany według zasad ogólnych.

Wysokość składki miesięcznej publikowane są na grupie „ORION – siatkówka” na Facebooku. Płatności za udział w treningach należy dokonać po naliczeniu składki miesięcznej we wskazanym terminie na następujący numer konta bankowego: Stowarzyszenie Klub Sportowy ORION 14109013460000000148358348, wpisując w tytule przelewu “Darowizna na rzecz klubu – Imię, nazwisko, miesiąc”. W przypadku braku możliwości terminowej płatności należy poinformować osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowe.KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek spraw prosimy kontaktować się z osobami prowadzącymi: Pawłem Kardynią (602 439 446)  lub Dawidem Abramowiczem (881 782 451).Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Orion z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ognik 9C/2, 60-385 w Poznaniu, e-mail: klub@orionsport.pl. Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane przez Państwa w „Deklaracji znajomości zasad uczestnictwa w zajęciach Stowarzyszenia Klub Sportowy Orion” mogą być przetwarzane w celu rejestrowania na zajęcia sportowe oraz wykonywanie usług pokrewnych oferowanych przez Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu ww. rejestracji. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, na jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Witaj na stronie Klubu Sportowego Orion Poznań. Dzielimy się tu naszą pasją do aktywnego trybu życia. Mówimy o zdrowiu, odżywianiu i różnych dyscyplinach sportowych oraz pokazujemy jak działa nasz Klub!

Jeśli chcesz się z nami skontaktować napisz do nas przez nasze kanały społecznościowe!

Stowarzyszenie Klub Sportowy ORION,
zarejestrowane dnia 06.07.2021
KRS 0000909878
NIP 7792528340
REGON 389378375