ORION KLUB

Właścicielem znaków towarowych oraz wzoru strojów jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Orion Poznań zarejestrowane w KRS pod numerem 0000909878.


ORION SPORT

Właścicielem sklepu jest firma Hub Of Solutions Paweł Marciniak zarejestrowana w Poznaniu, z numerem NIP 7811770149.